Wat zijn radioamateurs

Het radioamateurisme is een hobby die radioamateurs toelaat contacten te maken door middel van radiocommunicatie met andere radioamateurs over de hele wereld. Een radioamateur die houder is van een bedieningscertificaat van klasse A mag ook zijn eigen materiaal bouwen. Het gaat hier dus om een technische hobby.Het BIPT, ook wel instituut genoemd, is belast met de omkadering van het radioamateurisme in België. Radioamateurisme is niet hetzelfde als CB (Citizens Band), waarvoor geen vergunning nodig is.

Hoe wordt je radioamateur

Om een radioamateurvergunning te behalen moet je slagen in een examen. Je moet bewijzen dat je over een bepaalde kennis en vaardigheden beschikt om radioamateur te worden.

Er zijn 3 verschillende niveaus van examens

 1. voor beginners:
  Het C-examen (basis bedieningscertificaat)
  • Je moet slagen voor een praktische proef, georganiseerd door een door het BIPT erkende radioamateurvereniging.
   Er zijn er drie ...
    
   1. de UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs)
   2. de VRA (Vlaamse Radio Amateurs)
   3. de URFC (Union Francophone des Radios Clubs)

De betreffende radioamateurvereniging zal je dan een attest bezorgen waarmee je kan inschrijven voor een examen.

  • Het examen bestaat uit 30 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen.
  • Een goed antwoord is + 1 punt ; een slecht of geen antwoord telt voor + 0 punten.
  • Je moet 80 % van de punten halen om te slagen. (Er wordt geen vrijstelling verleend.)

 1. Voor novicen:
  Het B-examen (novice bedieningscertificaat)
  • bestaat uit 38 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen
   • (20 vragen die betrekking hebben op techniek.
   • 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving.
   • 8 vragen die betrekking hebben op procedures.
  • Een goed antwoord telt voor + 1 punt ; een slecht antwoord of geen antwoord telt voor + 0 punten.
  • Je moet minstens 50 % van de punten halen voor elke examenonderdeel. (Er wordt geen vrijstelling verleend.)

 2. Voor deskundigen:
  Het A-examen (HAREC bedieningscertificaat)
  • bestaat uit 48 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen
   • 30 vragen die bettrekking hebben op techniek
   • 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving
   • 8 vragen die betrekking hebben op procedures
  • Een goed antwoord telt voor + 1 punt ; een slecht antwoord of geen antwoord telt voor + 0 punten.
  • Je moet minstens 50 % van de punten halen voor elke examenonderdeel. (Er wordt geen verleend.)

Je bent geslaagd in één van bovenstaande proeven ... dan kan je verder

Het bedieningscertificaat

Het bedieningscertificaat is een beetje zoals een rijbewijs, het staat je toe om als radioamateur een radio amateurstation te bedienen en uit te zenden.
Afhankelijk van de klasse van je bedieningscertificaat moet je ook een frequentieplan volgen en je aan de eventuele beperkingen van vermogen houden. Het wordt afgegeven door het Instituut, is 5 jaar geldig en bevat je roepnaam.

Opgelet: met enkel dit certificaat mag je nog geen station houden. Daarvoor moet je ook een stationsvergunning hebben.

De stationsvergunning

Wil je over je eigen materiaal beschikken dan moet je, behalve over een bedieningscertificaat te beschikken, ook een stationsvergunning bezitten.
Als het bedieningscertificaat vergelijkbaar is met een rijbewijs dan is de stationsvergunning het inschrijvingsbewijs van je materiaal.