MPM logo LR

Mei 2018, oprichting van MPM, een private stichting, MPM staat voor Maritiem Patrimonium en/of  Patrimoine Maritime.

Doelstellingen 
MPM wil waardevol varend maritiem erfgoed behoeden van sloop of verwaarlozing. 
MPM wil het historisch en maatschappelijk belang van dit patrimonium bewaren en herbestemmen in zijn culturele en sociale context voor de huidige en volgende generaties.

Aanpak
MPM wil alle middelen bijeen brengen om het varend erfgoed te kunnen bewaren. Deze middelen zullen aangewend worden voor het behoud, de restauratie en het publiek toegankelijk maken van waardevolle vaartuigen. Voor elk vaartuig wordt een specifiek project ontwikkeld en opgevolgd door een competent team van vrijwilligers.

Projecten

  • M477 Oudenaarde (Ondiepwater-mijnenveger)
  • Lichtschip 3 West-Hinder